Mediacja w postępowaniu cywilnym lub gospodarczym

Mediacja w postępowaniu cywilnym lub gospodarczym

Dobry prawnik jest niezbędny w przypadku wszczęcia postępowania sądowego. Najpierw warto jednak zdecydować się na mediację, jeśli wystąpi spór między partnerami biznesowymi. Nierzadko jego przyczyną są kwestie finansowe typu niezapłacona faktura. Czasem wystarczy podpisanie umowy ugodowej, innym razem konieczne staje się złożenie wniosku o wszczęcie mediacji sądowej. Oczywiście warto dążyć do tego, aby spór został rozstrzygnięty podczas mediacji pozasądowej, co pozwala uniknąć wielu dodatkowych problemów i kosztów. Mediator prowadzi mediacje różnymi metodami, dąży do polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji. Powinna być to osoba bezstronna, pomagać obu stronom.

Dlaczego warto zdecydować się na mediację w postępowaniu cywilnym i gospodarczym?

Możliwe staje się uniknięcie sprawy sądowej, która wiąże się z niemałymi kosztami dla przegranej strony. Na korzyść mediacji i przemawia również utrzymanie wzajemnych relacji, pozytywny wpływ na wizerunek. Spokojna rozmowa i przedstawienie sytuacji z dwóch perspektyw sprawia, że łatwiej zrozumieć potrzeby obu stron. Jest to sposób na rozwiązanie powstałego konfliktu, przeciwdziałanie negatywnym emocjom. Nawet jeśli dojdzie do sporu, to dzięki mediacji zwiększa się szansa na jego szybsze zakończenie. Sprawy sądowe to długotrwały i kosztowny proces, który może trwać nawet latami. Jest to bardzo obciążające dla psychiki. Warto wobec tego zdecydować jemy na mediacje ze względu na to, że dzięki temu możliwe staje się kompleksowe rozstrzygnięcie konfliktu, z korzyścią dla obu stron.

Jeśli dojdzie do sporu między dwoma osobami i nie uda się go rozwiązać we własnym zakresie, to należy przystąpić do mediacji. Biorą w niej udział skłócone strony i neutralny mediator. Jeżeli istnieje możliwość zawarcia ugody, to warto zdecydować się na przystąpienie do mediacji, dzięki czemu można nawet przerwać bieg przedawnienia. Zadaniem mediatora jest przede wszystkim dążenie do pogodzenia skłóconych osób, w tym celu stwarza warunki sprzyjające wypracowaniu porozumienia. Ma on za zadanie złagodzić konflikt, zmniejszyć napięcie, zachęcić do zadawania pytań. Warto jednak od razu zaznaczyć, że to nie mediator rozwiązuje zaistniały spór, robią to strony konfliktu. Jest to szybki i niedrogi sposób na osiągnięcie polubownego porozumienia.

Co warto wiedzieć o mediacji?

Mediacja jest dobrowolna i wymaga wyrażenia zgody obu stron, aby można było ją prowadzić. Możliwe jest wnioskowanie o mediacje na każdym etapie postępowania sądowego. Może zdarzyć się tak, że to sąd orzeknie potrzebę przystąpienia do mediacji. Mediatora wybierają strony konfliktu lub wyznacza go sąd. Najczęściej mediacja trwa nie dłużej niż 3 miesiące, ale postępowanie może zostać wydłużone, Wymaga to jednak złożenia stosownego wniosku. Zadaniem mediatora jest ustalenie dogodnego terminu mediacji i wskazanie miejsca spotkania. Oczywiście zawsze można z tego zrezygnować. Mediacja jest postępowaniem poufnym, Mediator nie może udostępniać żadnych informacji z jej przebiegu osobom trzecim. Może zakończyć się podpisaniem ugody, wszczęciem postępowania sądowego.

prawnicy Next post Czym radca prawny różni się od adwokata?