Czym radca prawny różni się od adwokata?

Czym radca prawny różni się od adwokata?

Adwokat, radca prawny, a może prawnik? Do kogo się udać w przypadku potrzeby skorzystania z usług prawnych? Mnogość pojęć może wprowadzić niektórych w błąd, sprawić nieco problemów przy wyborze właściwego usługodawcy. Warto wobec tego zapoznać się z różnicami, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Zawód adwokata nie jestem samym, co radcy prawnego pomimo wielu podobieństw. Warto mieć to na uwadze, bo z pewnością kiedyś będzie trzeba skorzystać z ich usług. Już samo przygotowanie dokumentacji prawnej wymaga pieczęci notariusza. Z usług adwokata nie korzysta się wyłącznie podczas uczestniczenia w procesie sądowym.

Radca prawny a adwokat – co ich łączy, jakie są różnice?

Radca prawny i adwokat świadczą usługi prawnicze, w obu przypadkach stosuje się nazwę “prawnik”, więc może być to nieco mylące dla kogoś, kto nie jest zbyt obeznany z tematem. Adwokaci i radcy prawni muszą mieć odpowiednie wykształcenie, czyli ukończone wyższe studia prawnicze. Niezbędna jest także aplikacja, zdanie egzaminu. W obu przypadkach można liczyć na konsultację prawną, sporządzenie pisma procesowego i rozmaitych aktów prawnych. Prawnicy reprezentują klientów przed sądem, mogą pełnić funkcję obrońców lub pełnomocników. Obowiązuje ich także zachowanie tajemnicy zawodowej. Adwokat i radca prawny to zawody zaufania publicznego.

Dawniej obie profesje wiele dzieliło, radcy prawni mieli bardziej ograniczone kompetencje. Obecnie różnice między zawodami zostały mocno zatarte i w planach jest nawet połączenie ich. Ze względu na niewielkie różnice jest to jak najbardziej uzasadnione. Radca prawny również może być obrońcą w procesie karnym w sprawach karnych i karno-skarbowych. Istotną różnicą jest jednak to, aby nie pozostawał on w stosunku pracy. Dla klienta nie ma wobec tego większego znaczenia, kogo wybierze. Istotne będzie wybranie usługodawcy specjalizującego się w konkretnej dziedzinie lub w określonym typie sprawy, z którą zgłasza się do niego dana osoba. Sprawdzić trzeba uprawnienia prawnika, jego staż i doświadczenie. Ma to zdecydowanie większe znaczenie niż kwestia, czy jest adwokatem, czy też radcą prawnym.

mediator sądowy Previous post Mediacja w postępowaniu cywilnym lub gospodarczym
odszkodowania Next post Odszkodowanie – co to jest i jak je uzyskać